Šiandien:12 Vasario 2016

Naujienos

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportuojanti bendruomenė“ ir kviečia dalyvauti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas bendruomenines organizacijas, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jos plėtoja (vienokia ar kitokia forma) kūno kultūrą ir sportą, sveiką gyvenseną, poilsio, turizmo bei rekreacinę veiklą ir kurios, paraiškos teikimo metais, iš departamentui skirtų valstybės biudžeto asignavimų nėra gavę lėšų to paties pobūdžio veiklai.

Šalčininkų rajono Vietos veiklos grupė kviečia visus VVG valdybos narius į valdybos posėdį, kuris įvyks 2016 m. sausio 28 d. 14:30 val. adresu - Šalčininkai, Vilniaus g.49 (savivaldybės pastato 2-ojo aukšto salė).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, priedo 2.4 papunktį, skelbia 2016 metų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia apie 2016 metų vaikų dienos centrų ir jaunimo iniciatyvų paraiškų rinkimą.

Baigtas pateiktos paraiškos ir Vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KV-15-1-06752-PR001 VVG tinkamumo vertinimas.

Kviečiame dalyvauti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos organizuojamame seminare, kuris vyks šių metų gruodžio 8 d.(antradienį), 10.00 val. Aleksandro Stulginskio universitete, IV rūmuose, Universiteto g. 8A - 211 aud. (posėdžių salė), Akademija, Kauno raj.

Kviečiame visus Šalčininkų rajono Vietos veiklos grupės narius į neeilinį visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2015 m. lapkričio 10 d. 14 val. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos salėje (Vilniaus g.49, Šalčininkai).

Šalčininkų r. VVG pristato leidinį, kuriame apibendrinta ir susisteminta informacija apie 2007 – 2013 metų investicijas, pasiekusias Šalčininkų rajono kaimo vietoves.

2015m. rugsėjo 30 d. Šalčininkų rajono vietos veiklos grupė paruošė naują vietos plėtros strategija ir pateikė paraišką finansavimui gauti.

Š. m. rugsėjo 24 d. įvyko baigiamoji Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės konferencija, skirta 2007 – 2013 m. strategijai apibendrinti. Konferencijos metu taip pat pristatytos 2014 – 2020 m. prioritetinės veiklos kryptys ir priemonės.

2010 © Šalčininkų rajono Vietos veiklos grupė
Šalčininkų rajono VVG, 118 kab.
Vilniaus g. 49
LT-17116 Šalčininkai.
Lietuva
Tel./fax: (8-380) 51244
E.paštas: vvg@salcininkai.lt
www.salcininkuvvg.lt
Projektą realizavo:
UAB “Etanetas”

Dizainas
www.rkovzan.roxer.com