Šiandien:13 Spalio 2015

Naujienos

Š. m. rugsėjo 24 d. įvyko baigiamoji Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės konferencija, skirta 2007 – 2013 m. strategijai apibendrinti. Konferencijos metu taip pat pristatytos 2014 – 2020 m. prioritetinės veiklos kryptys ir priemonės.

Šalčininkų rajono Vietos veiklos grupė kviečia visus VVG narius į visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2015 m. rugsėjo 28 d. 14:00 val. adresu - Šalčininkai, Vilniaus g.49 (savivaldybės pastato 2-ojo aukšto salė).

Šalčininkų rajono Vietos veiklos grupė kviečia visus VVG narius, vietos projektų vykdytojus, seniūnus, bendruomenių atstovus į Projekto "Šalčininkų rajono kaimo vietovių plėtros strategija" baigiamąją konferenciją.

Š.m. rugsėjo 15 d.,antradienį, 14:00 val. įvyks Šalčininkų rajono Vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Kviečiame visus narius dalyvauti. Susirinkimas įvyks Šalčininkų savivaldybės salėje (2-me aukšte).

„Leader“ metodas, skatinantis kaimo vietovių plėtrą vietos iniciatyvos ir partnerystės pagrindu, yra viena sudėtinių visų kaimo plėtros programų dalių. Parama tenka toms vietos veiklos grupėms, kurių strategijos yra geriausios, todėl labai svarbu tinkamai jas parengti ir pasiruošti įgyvendinti. Zujūnų (Vilniaus r.) kaimo bendruomenės namuose įvykusiame LEADER metodo koordinavimo darbo grupės posėdyje diskutuota visoms vietos veiklos grupėms aktualiais klausimais, susijusiais su sėkmingu vietos plėtros strategijų įgyvendinimu.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija įgyvendino projekto „Vilkiškių pastato pritaikymas jaunimo reikmėms“ I etapą, projekto Nr. LEADER-12-ŠALČININKAI-02-008. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu).

Šiais metais kaimo bendruomenės, norėdamos gauti valstybės paramą, pateikė paraiškų už 3 kartus didesnę sumą nei tam skirta lėšų. Projektų atrankos komitetas rekomendavo skirti paramą visiems ambicingiems verslo projektams.

Š.m. balandžio 28 d., antradienį, 14:00 val. įvyks Šalčininkų rajono Vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Kviečiame visus narius dalyvauti. Susirinkimas įvyks Šalčininkų savivaldybės salėje (2-me aukšte).

Atlikta Zavišonių lopšelio - darželio „Varpelis“ pastato rekonstrukcija. Pagrindinis projekto ,,Šalčininkų r. Zavišonių lopšelio-darželio ,,Varpelis“ pastato rekonstrukcija“ tikslas – didinti Šalčininkų regiono vietos patrauklumą, kapitaliai suremontuojant lopšelio-darželio pastatą. Pagrindiniai projekto uždaviniai yra šie: Apšiltinti lopšelio-darželio pastatą, tuo užtikrinant tinkamą temperatūrą patalpose bei sumažinti įstaigos energijos sąnaudas; pakeisti langus ir durys, apšiltinti cokolį ir irengti nuogrindą. Sudaryti prielaidas kokybiškesnėms lopšelio-darželio paslaugoms teikti, užtikrinant tinkamas sąlygas vaikų ugdymuisi.

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė pasirašė įsakymą ,,Dėl Nacionalinės paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisyklių patvirtinimo“.Paramos paraiškos renkamos nuo kovo 17 iki balandžio 17 d.2015 m. kaimo bendruomenių projektams remti numatyta skirti apie 806 tūkst. Eur.

2010 © Šalčininkų rajono Vietos veiklos grupė
Šalčininkų rajono VVG, 118 kab.
Vilniaus g. 49
LT-17116 Šalčininkai.
Lietuva
Tel./fax: (8-380) 51244
E.paštas: vvg@salcininkai.lt
www.salcininkuvvg.lt
Projektą realizavo:
UAB “Etanetas”

Dizainas
www.rkovzan.roxer.com