Šiandien:25 Spalio 2014

Naujienos

2014-10-05 iki 2014-10-18 20 20 jaunų asmenų iš Lietuvos ir 20 jaunų asmenų iš Lenkijos buvo organizuota tarptautinė būriavimo stovykla Lenkijoje. Jaunimas po stovyklos Lenkijoje grįžo jau į Šalčininkus.

Informuojame apie projekto „Šalčininkų rajono VVG bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas“ organizuojamus informacinius renginius pagal 4-ąją veiklos sritį.

Informuojame apie projekto „Šalčininkų rajono VVG bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas“ organizuojamus informacinius renginius pagal 4-ąją veiklos sritį.

Informuojame apie projekto „Šalčininkų rajono VVG bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas“ organizuojamus informacinius renginius pagal 4-ąją veiklos sritį.

2014 m. spalio 01 d. Šalčininkų rajono VVG pradėjo įgyvendinti Tarptautinio bendradarbiavimo projektą :

„ Jaunimas keičia kaimą“

Projekto koordinatorius : Šalčininkų r. VVG. Lietuva

Projekto partneriai:

• Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9), Lenkija.

• Šalčininkų rajono kūno kultūros draugija „Sokol“

Bendra projekto vertė: 110 024,56 Lt.(31 865,32 Eurų)

Projekto koordinatoriaus Šalčininkų VVG lėšos – 49 748,00 Lt. ( 14 408,02 Eurų )

Projekto partnerio LGD-9 Lenkija lėšos –60 276,56 Lt ( 17 457,30 Eurų )

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2014-10-01 iki 2014-12-31

Informuojame apie projekto „Šalčininkų rajono VVG bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas“ organizuojamus informacinius renginius pagal 4-ąją veiklos sritį.

Gojaus kaime, Jašiūnų sen., Šalčininkų r., Gojaus sentikių religinė bendruomenė pagal Šalčininkų rajono vietos plėtros strategijos II Prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas, skatinant bedruomeniškumą ir verslumą“ priemonę „Bendruomenių iniciatyvų skatinimas ir rėmimas“ įgyvendino projektą „Cerkvės, esančios Gojaus kaime, kapitalinis remontas“ Nr. LEADER-12-ŠALČININKAI-02-005. Bendra projekto vertė su PVM – 109 708,70 Lt, prašoma paramos suma – 87 766,96 Lt. 20 proc. projekto vertės išlaidų sudarė įnašas natūra – cerkvės vertė ir projekto vadovo bei projekto finansininko nemokamas savanoriškas darbas.

2012 m. Šalčininkų rajono žemdirbių asociacija teikė paraišką Šalčininkų vietos veiklos grupei ir gavo finansavimą dviem pažintinėms išvykoms į užsienį.

Jau porą savaičių UAB „Šalčininkų statyba“ darbuotojai vykdo senovinio Vilkiškių dvaro, kadaise priklausiusio Dmochovskiams, kapitalinio remonto darbus. Šiuo metu vyksta pastato fasado remonto darbai: šalinami medienos tinkavimo elementai, nuvalomi išorinių sienų dažai.

Informuojame apie projekto „Šalčininkų rajono VVG bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas“ organizuojamus mokymo renginius pagal 4-ąją veiklos sritį.

2010 © Šalčininkų rajono Vietos veiklos grupė
Šalčininkų rajono VVG, 118 kab.
Vilniaus g. 49
LT-17116 Šalčininkai.
Lietuva
Tel./fax: (8-380) 51244
E.paštas: vvg@salcininkai.lt
www.salcininkuvvg.lt
Projektą realizavo:
UAB “Etanetas”

Dizainas
www.rkovzan.roxer.com