Šiandien:1 Gruodžio 2015

Naujienos

Kviečiame dalyvauti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos organizuojamame seminare, kuris vyks šių metų gruodžio 8 d.(antradienį), 10.00 val. Aleksandro Stulginskio universitete, IV rūmuose, Universiteto g. 8A - 211 aud. (posėdžių salė), Akademija, Kauno raj.

Kviečiame visus Šalčininkų rajono Vietos veiklos grupės narius į neeilinį visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2015 m. lapkričio 10 d. 14 val. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos salėje (Vilniaus g.49, Šalčininkai).

Šalčininkų r. VVG pristato leidinį, kuriame apibendrinta ir susisteminta informacija apie 2007 – 2013 metų investicijas, pasiekusias Šalčininkų rajono kaimo vietoves.

Š. m. rugsėjo 24 d. įvyko baigiamoji Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės konferencija, skirta 2007 – 2013 m. strategijai apibendrinti. Konferencijos metu taip pat pristatytos 2014 – 2020 m. prioritetinės veiklos kryptys ir priemonės.

Šalčininkų rajono Vietos veiklos grupė kviečia visus VVG narius į visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2015 m. rugsėjo 28 d. 14:00 val. adresu - Šalčininkai, Vilniaus g.49 (savivaldybės pastato 2-ojo aukšto salė).

Šalčininkų rajono Vietos veiklos grupė kviečia visus VVG narius, vietos projektų vykdytojus, seniūnus, bendruomenių atstovus į Projekto "Šalčininkų rajono kaimo vietovių plėtros strategija" baigiamąją konferenciją.

Š.m. rugsėjo 15 d.,antradienį, 14:00 val. įvyks Šalčininkų rajono Vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Kviečiame visus narius dalyvauti. Susirinkimas įvyks Šalčininkų savivaldybės salėje (2-me aukšte).

„Leader“ metodas, skatinantis kaimo vietovių plėtrą vietos iniciatyvos ir partnerystės pagrindu, yra viena sudėtinių visų kaimo plėtros programų dalių. Parama tenka toms vietos veiklos grupėms, kurių strategijos yra geriausios, todėl labai svarbu tinkamai jas parengti ir pasiruošti įgyvendinti. Zujūnų (Vilniaus r.) kaimo bendruomenės namuose įvykusiame LEADER metodo koordinavimo darbo grupės posėdyje diskutuota visoms vietos veiklos grupėms aktualiais klausimais, susijusiais su sėkmingu vietos plėtros strategijų įgyvendinimu.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija įgyvendino projekto „Vilkiškių pastato pritaikymas jaunimo reikmėms“ I etapą, projekto Nr. LEADER-12-ŠALČININKAI-02-008. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu).

Šiais metais kaimo bendruomenės, norėdamos gauti valstybės paramą, pateikė paraiškų už 3 kartus didesnę sumą nei tam skirta lėšų. Projektų atrankos komitetas rekomendavo skirti paramą visiems ambicingiems verslo projektams.

2010 © Šalčininkų rajono Vietos veiklos grupė
Šalčininkų rajono VVG, 118 kab.
Vilniaus g. 49
LT-17116 Šalčininkai.
Lietuva
Tel./fax: (8-380) 51244
E.paštas: vvg@salcininkai.lt
www.salcininkuvvg.lt
Projektą realizavo:
UAB “Etanetas”

Dizainas
www.rkovzan.roxer.com