Šiandien:22 Gegužės 2015

Naujienos

Š.m. balandžio 28 d., antradienį, 14:00 val. įvyks Šalčininkų rajono Vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Kviečiame visus narius dalyvauti. Susirinkimas įvyks Šalčininkų savivaldybės salėje (2-me aukšte).

Atlikta Zavišonių lopšelio - darželio „Varpelis“ pastato rekonstrukcija. Pagrindinis projekto ,,Šalčininkų r. Zavišonių lopšelio-darželio ,,Varpelis“ pastato rekonstrukcija“ tikslas – didinti Šalčininkų regiono vietos patrauklumą, kapitaliai suremontuojant lopšelio-darželio pastatą. Pagrindiniai projekto uždaviniai yra šie: Apšiltinti lopšelio-darželio pastatą, tuo užtikrinant tinkamą temperatūrą patalpose bei sumažinti įstaigos energijos sąnaudas; pakeisti langus ir durys, apšiltinti cokolį ir irengti nuogrindą. Sudaryti prielaidas kokybiškesnėms lopšelio-darželio paslaugoms teikti, užtikrinant tinkamas sąlygas vaikų ugdymuisi.

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė pasirašė įsakymą ,,Dėl Nacionalinės paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisyklių patvirtinimo“.Paramos paraiškos renkamos nuo kovo 17 iki balandžio 17 d.2015 m. kaimo bendruomenių projektams remti numatyta skirti apie 806 tūkst. Eur.

Vietos projektų vykdytojai nuo 2015-02-10 privalo teikti naujos redakcijos dokumentų formas. Juos rasite čia: http://www.salcininkuvvg.lt/lt.php/informacija_projektu_vykdytojams/dokumentu_formos

Informuojame apie projekto „Šalčininkų rajono VVG bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas“ organizuojamus informacinius renginius pagal 4-ąją veiklos sritį.

Nuo 2014 m. spalio 01 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. Šalčininkų rajono VVG kartu su projekto partneriais: Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9), Lenkija ir Šalčininkų rajono kūno kultūros draugija „Sokol“ įgyvendina Tarptautinio bendradarbiavimo projektą „ Jaunimas keičia kaimą“. Pagrindinis projekto tikslas : vystyti Šalčininkų rajono ir Lenkijos jaunimo įgūdžius organizuojant bendrą veiklą , taip didinant jų užimtumą ir prevenciškai stabdant potencialų nusikalstamumą, arčiau susipažinti su Lietuvos bei Lenkijos kultūriniu palikimu ir istorija, ugdyti asmenybes, kurios sugebėtų siekti geresnės gyvenimo kokybės asmeniškai, bendruomenėje ir vietos mastu, kūrybingai panaudotų įgytus įgūdžius.

Informuojame apie projekto „Šalčininkų rajono VVG bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas“ organizuojamus informacinius renginius pagal 4-ąją veiklos sritį.

Informuojame apie projekto „Šalčininkų rajono VVG bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas“ organizuojamus informacinius renginius pagal 4-ąją veiklos sritį.

Tabariškės – nedidelė pasienio gyvenvietė, galinti didžiuotis keliais architektūros paminklais. Kaimo širdimi yra nuostabi bažnyčia – medinė, senovinė, su gilia praeitimi. Netoli Tabariškių, parapijos kapinėse, dar vienas įdomus medinės architektūros objektas – koplyčia.

Informuojame apie projekto „Šalčininkų rajono VVG bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas“ organizuojamus informacinius renginius pagal 4-ąją veiklos sritį.

2010 © Šalčininkų rajono Vietos veiklos grupė
Šalčininkų rajono VVG, 118 kab.
Vilniaus g. 49
LT-17116 Šalčininkai.
Lietuva
Tel./fax: (8-380) 51244
E.paštas: vvg@salcininkai.lt
www.salcininkuvvg.lt
Projektą realizavo:
UAB “Etanetas”

Dizainas
www.rkovzan.roxer.com