Šiandien:5 Gruodžio 2016

Naujienos

2016-10-25 įvyko Šalčininkų r. VVG valdybos posėdis.

2016 m. spalio 25 dieną 14.00 val. šaukiamas Šalčininkų rajono VVG valdybos posėdis.

Gerbiami Lietuvos bendruomenių nariai, 2016 metai - Vietos bendruomenių metai. Lietuvoje veikiančios bendruomenės turi kuo didžiuotis, pasidalinti ir ką parodyti. Susirinkime kartu paminėti Bendruomenių metų ir kartu pasidžiaugti nuveiktais darbais, didelėmis ir mažomis pergalėmis bei pasidalinti sukaupta patirtimi.

2016 m. rugsėjo 3 dieną įvyko pirmoji tarptautinė vietos bendruomenių mugė, kuria atidarė šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Pasak Valstybės vadovės, bendruomenės yra didielė valstybės jėga, kuri gali nuveikti išskirtinius darbus. Šventės globėjas Premjeras Algirdas Butkevičius pasidžiaugė didėjančiu žmonių bendruomeniškumu ir visuomeniškumu.

2016 m. rugsėjo 3 d. Vilniuje, LITEXPO parodų ir kongresų centre, įvyks I-oji tarptautinė vietos bendruomenių šventė – mugė, skirta Vietos bendruomenių metams paminėti.

Šalčininkų rajono VVG 2016 m. rugpjūčio 10 d. su Nacionaline mokėjimo agentūra pasirašė paramos sutartį Nr. 42VS-KV-15-1-06752 dėl Bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER” finansavimo.

Birželio 15 d. Žemės ūkio ministerija patvirtino Šalčininkų r. vietos plėtros strategiją, kuriai skirta - 2 673 653 eurų.

Š.m. balandžio 26 d., antradienį, 14:00 val. įvyks Šalčininkų rajono Vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Kviečiame visus narius dalyvauti. Susirinkimas įvyks Šalčininkų savivaldybės salėje (2-me aukšte).

Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkurso rezultatai

Paramą kaimo bendruomenėms skiria ne tik ES, bet ir mūsų valstybė. 2016-aisiais, kurie yra paskelbti Vietos bendruomenių metais, Žemės ūkio ministerija savo kraštą auginančioms kaimo bendruomenėms skirs dar daugiau lėšų nei pernai – 1 mln. eurų. Paraiškos paramai gauti bus renkamos jau nuo š. m. kovo 7 d. iki balandžio 8 d.

2010 © Šalčininkų rajono Vietos veiklos grupė
Šalčininkų rajono VVG, 118 kab.
Vilniaus g. 49
LT-17116 Šalčininkai.
Lietuva
Tel./fax: (8-380) 51244
E.paštas: vvg@salcininkai.lt
www.salcininkuvvg.lt
Projektą realizavo:
UAB “Etanetas”

Dizainas
www.rkovzan.roxer.com