Paieška

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR.8

 

 

Šalčininkų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šalčininkų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“  (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis:

 

VPS priemonės
 
„Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“
kodas LEADER-19.2-6
Remiama veikla:
·         parama teikiama fizinių asmenų ir privačių juridinių asmenų ne žemės ūkio ekonominės veiklos pradžiai ir plėtrai kaimo vietovėse;
·         pagal veiklos sritį parama teikiama įvairiai ekonominei ne žemės ūkio veiklai, apimančiai produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.
 
Parama neteikiama žemės ūkio, miškų ūkio, žuvininkystės sektorių veikloms. Taip pat parama neteikiama saulės, vėjo ir vandens energijos gamybai.
 
 
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
·         fiziniai asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje;
·         naujai susikūrę privatūs juridiniai asmenys (įsteigti paramos paraiškos pateikimo metais arba ataskaitiniais metais), įregistruoti Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje bei atitinkantys labai mažai, mažai įmonei keliamus reikalavimus. (taikoma ekonominės veiklos pradžiai)
·         Ne trumpiau, negu 1 metus ekonominę veiklą vykdantys fiziniai asmenys ir privatūs juridiniais asmenys, atitinkantys labai mažai ir mažai įmonei keliamus reikalavimus, registruoti (gyvenamąją vietą deklaravę) Šalčininkų rajone ir veiklą vykdantys VVG teritorijoje.(taikoma ekonominės veiklos plėtrai)
 
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma  282 000,00 Eur  (du šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai eurų)
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti        47 000,00 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai eurų);
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 50 proc.tinkamų finansuoti išlaidų arba iki 70 proc.tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr.2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
VPS priemonės „Bendruomenių iniciatyvų skatinimas“ Nr. LEADER-19.2—SAVA-7 veiklos srities „Parama bendruomenių socialinės partnerystės iniciatyvoms“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1
Remiamos veiklos:
•    parama kaimo gyventojų pažintinėms, patirties perėmimo-perdavimo, kultūros tradicijų puoselėjimo iniciatyvoms;
•    parama partnerystės ir bendruomeniškumo stiprinimo veikloms, įvairių socialinių-demografinių grupių atstovų (senjorų, jaunų šeimų ir kt.) interesų grupių kūrimui ir veiklai;
•    parama sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio propagavimui;
•    parama socialinėms pilietinėms iniciatyvoms, nukreiptos į aplinkosaugos gerinimą, socialinio saugumo didinimą, socialiai pažeidžiamų grupių integraciją.
Šalčininkų rajone registruoti ir VVG teritorijoje veiklą vykdantys viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys: kaimo bendruomenės, jaunimo ir kitos nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, kurių viena iš steigėjų nėra savivaldybė.
 
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti     5 000,00 Eur (penki tūkstančiai eurai) su PVM;
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
 
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 287 000,00 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai eurų) iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šioje interneto svetainėje www.salcininkuvvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Vilniaus g.49 (118 kab.) Šalčininkai, LT-17116.
Vietos projektų paraiškos priimamos:
Registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu vvg@salcininkai.lt .
 
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.30 val. Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Vilniaus g. 49 (118 kab.), Šalčininkai. ir telefonais +370 608 98930, +370 608 98954
 

 

 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti