Paieška

Visuotinis narių susirinkimas

 
2023 m balandžio 26 d įvyko Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 33 Šalčininkų VVG nariai.
Susirinkimo metu buvo patvirtintos 2022 m finansinės ataskaitos ir 2022 m veiklos ataskaita.
 
Šalčininkų rajono VVG VPS administravimo vadovė Liana Rybak pristatė 2022 m. veiklos ataskaitą ir informavo Šalčininkų VVG narius, kad vadovaujantis 2016 m. sausio 8 d. LR žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu administravimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. 3D-8 (nauja redakcija nuo 2021-04-20  Nr. 3D-252, papildytas 81.3 papunktis Nr. 3D-131 nuo 2023-03-07) 81.3 papunkčiu, pagal kurį galimi Vietos plėtros strategijos (toliau VPS) ir VPS paramos sutarties keitimai dėl galimybės virškontraktuoti iki 5 proc. vietos projektams skirtos paramos sumos. Vadovaujantis VPS lėšų metodika jie turi būti suderinti su Nacionaline mokėjimo agentūra. Šalčininkų VVG nariams buvo pasiūlyta pakeisti strategijos 11 dalies „VPS finansinis planas“ 11.1 ir 11.2 punktus įrašant planuojamą panaudoti 5 proc. finansavimo sumą virškontraktavimui, t.y. nurodant : „iki 124 788,36 Eur (5 proc. nuo 2 495 767,20 Eur) galimas virškontraktavimas pagal VPS priemones“. Planuojama, kad iš tų lėšų bus finansuojami projektai, kurie šiuo metu yra įtraukti į rezervinį sąrašą ir kuriems neužtenka pinigų pagal VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ arba naujam kvietimui. Toks VPS pakeitimas buvo patvirtintas vienbalsiai.
 
Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Josif Rybak pranešė apie gaustis tris prašymus priimti į VVG narius. Prašymai gauti iš Dievo gailestingumo bendruomenės (atstovės Olgos Versockos), MB Semi Trade (atstovo Edgaro Alkoskio) ir ūkininko Stanislavo Venciaus. Jų priėmimui į Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės narius pritarta vienbalsiai.
 
Šiuo metu yra ruošiama Šalčininkų rajono vietos plėtros strategija naujam 2023-2027 m. laikotarpiui. Pagal strategijų rengimo taisykles pasikeitė reikalavimai vietos veiklos grupės valdybai, todėl pakeista Valdybos sudėtis.
 
Susirinkimo metu Šalčininkų rajono VVG pirmininkas Josif Rybak informavo, kad vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklių (toliau – taisyklės) 12.4.6. punktu, į kolegialaus valdymo organą negali būti renkami politikai, kuriais laikomi asmenys, kurių nuolatinė veikla yra politika ir kurie dalyvauja partijų ir (arba) Vyriausybės ir (arba) savivaldybių aukščiausiųjų organų darbe, turi įgaliojimus priimti politinius sprendimus. VVG valdybos nariai Anton Bandalevič ir Andžej Kulevičius buvo išrinkti į Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos narius 2023-2027 m kadencijai, todėl jie negali toliau eiti Šalčininkų rajono VVG valdybos nario pareigų. Šalčininkų rajono VVG pirmininkas taip pat pranešė, kad pagal Taisyklių 12.4.3 punktą Šalčininkų rajono VVG valdyboje vietos valdžios atstovai, t.y. viešojo administravimo institucijas ar įstaigas atstovaujantys asmenys, gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. VVG kolegialaus valdymo organo narių. Taip pat vadovaujantis Šalčininkų rajono savivaldybės mero potvarkiu dėl Šalčininkų rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Šalčininkų rajono kolegialų vietos veiklos grupės valdymo organą, siūloma palikti Česlavą Marcinkevič ir vietoje Renatos Stefanovič išrinkti Viktoriją Rekst kaip vietos valdžios sektoriaus atstoves.
 
Pagal minėtų Taisyklių 12.4.9 punktą į VVG kolegialaus valdymo organą privaloma išrinkti VVG teritorijoje veikiančios  moterų ir vyrų lygias galimybes, asmenų, turinčių negalią, ar kitos organizacijos, ginančios žmogaus teises, veikiančios pažeidžiamų ai (ar) atskirtų visuomenės grupių teisių ir gerovės užtikrinimo srityse, atstovą atstovauti socialiniams interesams. VVG nariams buvo pasiūlyta išrinkti Olgą Versockają, atstovaujančią Dievo gailestingumo bendruomenę.
 
Šalčininkų rajono VVG pirmininkas Josif Rybak taip pat informavo, kad vadovaujantis Taisyklių 12.4 punktu kolegialaus valdymo organo sudėtyje nė vieną interesų grupė negali turėti 50 ir daugiau proc. balsų. Vadovaujantis Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės įstatų 45 punktu, valdybą sudaro 12 narių, todėl atsižvelgiant į anksčiau išdėstytą informaciją siūloma vietoje Andžejaus Kulevičiaus išrinkti Edgarą Alkovskį ir papildomai išrinkti Stanislavą Vencių atstovauti verslo sektorių.
 
Visi nariai į Valdybą buvo išrinkti vienbalsiai. Patvirtinta nauja Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės valdyba:
 
Eil nr.
 Vardas, pavardė
Atstovaujamas sektorius
1
Česlava Marcinkevič
Vietos valdžia
2
Viktorija Rekst
Vietos valdžia
3
Violeta Zdanovičienė
Pilietinė visuomenė
4
Natalja Staniul
Pilietinė visuomenė
5
Stanislava Sakovič
Pilietinė visuomenė
6
Henryk Danulevič
Pilietinė visuomenė
7
Olga Versockaja
Pilietinė visuomenė
8
Česlav Sokolovič
Verslas
9
Tadeuš Ziminski
Verslas
10
Elvina Obločinka
Verslas
11
Edgar Alkovskij
Verslas
12
Stanislav Vencius
Verslas
 
Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininku išrinktas Česlav Sokolovič. 
 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti