Paieška

Kvietimas teikti vietos projektus

 
Šalčininkų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šalčininkų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“  (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis:
 
Priemonės „Jaunimo laisvalaikio užimtumo ir socialinės integracijos gerinimas“ veiklos sritis „Jaunimo laisvalaikio užimtumo galimybių kūrimas“ 
LEADER-19.2-SAVA-8.2.
 
REMIAMOS VEIKLOS:
jaunimui patrauklių laisvalaikio užimtumo galimybių sudarymas, įrengiant tam skirtas patalpas ir (arba) erdves.
TINKAMI VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJAI:
Šalčininkų rajone registruoti ir veiklą vykdantys VVG teritorijoje viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys: kaimo bendruomenės, jaunimo ir kitos nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos kurių vienas iš steigėjų nėra savivaldybė.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma (likutis)  13206,00 Eur (trylika tūkstančių du šimtai šeši eurai) su PVM
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti        13206 Eur (trylika tūkstančių du šimtai šeši eurai) su PVM
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
 
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 13206,00 Eur (trylika tūkstančių du šimtai šeši eurai) iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
 
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šioje interneto svetainėje www.salcininkuvvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Vilniaus g.49 (118 kab.) Šalčininkai, LT-17116.
 
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. liepos 21 d. 8.00 val. iki 2023 m. rugpjūčio 28 d. 16.00 val.
 
Vietos projektų paraiškos priimamos:
 
Pasirašytos saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu jolanta.tuneviciene@salcininkai.ltarba dorota.moroziene@salcininkai.lt
 
Pareiškėjas - juridinis asmuo, vietos projekto paraišką kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti).
 
Pareiškėjas - fizinis asmuo, vietos projekto paraišką kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti ir pateikti pats arba vietos projekto paraišką pasirašyti ir pateikti tinkamai įgaliotas kitas asmuo. Įgaliotas asmuo kartu pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą arba įgaliojimą, kuriame parašo tikrumą paliudijo seniūnas.
 
Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų ar pareiškėjo.
 
Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).
 
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.30 val. Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Vilniaus g. 49 (118 kab.), Šalčininkai. ir telefonais +370 608 98930, +370 608 98954
 

 

 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti