Paieška

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR.6

 

  

Šalčininkų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šalčininkų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“  (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis:
VPS priemonės „Jaunimo laisvalaikio užimtumo ir socialinės integracijos gerinimas“ veiklos sritis „Jaunimo laisvalaikio užimtumo galimybių kūrimas“
LEADER-19.2-SAVA-8.2.
Remiamos veiklos:  
o    jaunimui patrauklių laisvalaikio užimtumo galimybių sudarymas, įrengiant tam skirtas patalpas ir (arba) erdves.
 
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
Šalčininkų rajone registruoti ir veiklą vykdantys VVG teritorijoje viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys: kaimo bendruomenės, jaunimo ir kitos nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos kurių vienas iš steigėjų nėra savivaldybė.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 35 000,00 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai eurų) su PVM
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti        35 000,00 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai eurų) su PVM;
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Priemonės „Bendruomenių iniciatyvų skatinimas“ veiklos sritis „Parama bendruomenių socialinės partnerystės iniciatyvoms“
LEADER-19.2-SAVA-7.1.
 
Remiamos veiklos:
o    parama kaimo gyventojų pažintinėms, patirties perėmimo-perdavimo, kultūros tradicijų puoselėjimo iniciatyvoms;
o    parama partnerystės ir bendruomeniškumo stiprinimo veikloms, įvairių socialinių-demografinių grupių atstovų (senjorų, jaunų šeimų ir kt.) interesų grupių kūrimui ir veiklai;
o    parama sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio propagavimui;
o    parama socialinėms pilietinėms iniciatyvoms, nukreiptos į aplinkosaugos gerinimą, socialinio saugumo didinimą, socialiai pažeidžiamų grupių integraciją.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Šalčininkų rajone registruoti ir VVG teritorijoje veiklą vykdantys viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys: kaimo bendruomenės, jaunimo ir kitos nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, kurių viena iš steigėjų nėra savivaldybė.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 12 000,00 Eur (dvylika tūkstančių eurų) su PVM;
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti     6 000,00 Eur (šeši tūkstančiai eurai) su PVM;
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
LEADER-19.2-SAVA-8.1.
 
Remiamos veiklos:
·         parama jaunimo pažintinėms, patirties perėmimo-perdavimo, kultūros tradicijų puoselėjimo iniciatyvoms;
·         parama jaunimo interesų grupių kūrimui ir veiklai;
·         parama sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio propagavimui;
·         parama socialinėms pilietinėms iniciatyvoms, nukreiptos į aplinkosaugos gerinimą, socialinio saugumo didinimą, socialiai pažeidžiamų grupių integraciją.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Šalčininkų rajone registruoti ir VVG teritorijoje veiklą vykdantys viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys: kaimo bendruomenės, jaunimo ir kitos nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, kurių vienas iš steigėjų nėra savivaldybė.
 
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti     5 000,00 Eur (penki tūkstančiai eurai) su PVM;
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
VPS priemonė „Žemės ūkio ir su juo susijusių verslų kūrimas ir plėtra“ 1 veiklos sritis „Parama žemės ūkio ir su juo susijusių verslų pradžiai“
kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remiama veikla:
·         parama teikiama fizinių asmenų, naujai įsiregistravusių smulkių ūkininkų ir naujai susikūrusių privačių juridinių asmenų žemės ūkio ir su juo susijusios ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse;
·         pagal veiklos sritį parama teikiama įvairiai žemės ūkio (ypač naujoviškai, mažiau vietovėje populiariai) veiklai, apimančiai žemės ūkio produktų gamybą, apdorojimą ir perdirbimą.
 
Veiklos sritis skirta darbo vietoms kurti.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
·         fiziniai asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje;
·         naujai susikūrę privatūs juridiniai asmenys (įsteigti paramos paraiškos pateikimo metais arba ataskaitiniais metais), registruoti Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje;
veiklą pradedantys smulkūs ir vidutiniai ūkininkai (įregistruoti paramos paraiškos pateikimo metais arba ataskaitiniais metais), registruoti Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 64 000,00 Eur  (šešiasdešimt keturi tūkstančiai eurų)
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti        32 000,00 Eur (trisdešimt du tūkstančiai eurų);
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 50 proc.tinkamų finansuoti išlaidų arba iki 70 proc.tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr.2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti “
kodas LEADER-19.2-6.2
Remiama veikla:
·         parama teikiama fizinių asmenų ir naujai susikūrusių privačių juridinių asmenų ne žemės ūkio ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse;
·         pagal veiklos sritį parama teikiama įvairiai ekonominei ne žemės ūkio veiklai, apimančiai produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.
 
Parama neteikiama žemės ūkio, miškų ūkio, žuvininkystės sektorių veikloms. Taip pat parama neteikiama saulės, vėjo ir vandens energijos gamybai.
 
Veiklos sritis skirta darbo vietoms kurti.
 
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
·         fiziniai asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje;
·         naujai susikūrę privatūs juridiniai asmenys (įsteigti paramos paraiškos pateikimo metais arba ataskaitiniais metais), įregistruoti Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje bei atitinkantys labai mažai, mažai įmonei keliamus reikalavimus.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 64 000,00 Eur  (šešiasdešimt keturi tūkstančiai eurų)
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti        32 000,00 Eur (trisdešimt du tūkstančiai eurų);
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 50 proc.tinkamų finansuoti išlaidų arba iki 70 proc.tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr.2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
 
 
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 195 000, 00 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai eurų ) su PVM iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.salcininkuvvg.lt,  www.nma.lt,  taip pat Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Vilniaus g. 49 (118 kab.), Šalčininkai.
Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.30 val. Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Vilniaus g. 49 (118 kab.), Šalčininkai. ir telefonais +370 608 98930, +370 608 98954
 
 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti