Paieška

 

Metodinė informacija

1. Viešųjų pirkimų metodinė informacija projekto vykdytojams. Atsisiųsti galima iš čia.

2. Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklės galima atsisiųsti čia. Taip pat aktualia taisyklių redakciją rasite čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403760 

3. Glausta atmintinė dėl viešųjų pirkimų vykdymo. Atsisiųsti galima iš čia.

4. Rekomendacinio pobūdžio statybos darbų rangos sutartis.

.

 

 
smart foreash