Paieška

 

Įgyvendinti vietos projektai

Projektas: MB "Sadelija" verslo pradžia Gudakampio kaime
Pareiškėjas: MB Sadelija
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 27 165,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Butrimonių sen., Gudakampio k., Jaunystės g. 2
Terminai: nuo 2020-07-30 iki 2020-11-30
Tikslas: Pradėti ne žemės ūkio veiklą Gudakampio kaime, Butrimonių seniūnijoje. Projekto vykdytojas planuoja įgyvendinti projektą kurio metu įsigys traktorių su priekaba, modernią šienavimo ir kelių valymo įrangą.
ŠALČ-LEADER-6A-D-5-2-2019/ NMA 42VS-PV-19-1-12384-PR001
Projektas: UAB Revoneta "Modernus autoservisas"
Pareiškėjas: UAB Revoneta
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 32 000,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Tartokas, Sodų g. 23
Terminai: nuo 2020-08-21 iki 2021-06-30
Tikslas: Sukurti modernų servisą, kuris teiks kokybišką aptarnavimą šiai dienai esamiems rajone automobiliams. 
ŠALČ-LEADER-6A-D-5-2-2019 / NMA 42VS-PV-19-1-12400-PR001
Projektas: UAB Euroja - Verslo plėtra
Pareiškėjas: UAB Euroja
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 99 141,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Tartoko k., Sodų g. 23
Terminai: nuo 2021-04-30 iki 2021-10-28
Tikslas: Kurti naujus ne žemės ūkio verslus ir didinti esamų verslų ekonominį gyvybingumą, kurti naujas ir išlaikyti esamas darbo vietas kaime. Gerinti gyvenimo kokybę kaime ir didinti socialinę įtrauktį, kuriant naujas darbo vietas bei užtikrinti papildomus pajamų šaltinius.
ŠALČ-LEADER-6A-D-5-9-2019 / NMA 42VS-PV-19-1-12406-PR001
Projektas: UAB "Alsanta" teikiamų paslaugų inovacijų diegimas
Pareiškėjas: UAB Alsanta
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 44 345,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Butrimonių sen., Butrimonių k., Bažnyčios g. 14
Terminai: nuo 2020-07-02 iki 2021-07-31
Tikslas: Skatinti naujas verslo inovacijas Butrimonių seniūnijoje, didinant vykdomo UAB „Alsanta“ verslo ekonominį gyvybingumą, skatinti produktų inovacijų diegimą, kurti naujas ir išlaikyti esamas darbo vietas kaime.
ŠALČ-LEADER-6A-D-5-8-2019 / NMA 42VS-PV-19-1-12385-PR001 
Projektas: UAB Investyba statybviečių paruošimas
Pareiškėjas: UAB Investyba
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 47 000,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Šalčininkų sen., Šalčininkėlių k., Krantinės g. 17
Terminai: nuo 2021-08-17 iki 2021-12-21
Tikslas: Projektu siekiama įkurti naują pelningą ir inovatyvią – statybviečių paruošimo bei statinių nugriovimo veiklą, sukurti ne mažiau kaip 1,1 darbo vietą bei įsigyti nuosavą įrangą veiklai vykdyti.
ŠALČ-LEADER-6A-D-8-1-2021
Projektas: Ūkio modernizavimas
Pareiškėjas: Andžej Kulevičius
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 90 000,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r., Šalčininkų sen., Naujakiemio k., Jaunystės g. 58
Terminai: nuo 2019-09-09 iki 2020-08-18
Tikslas: Įdiegti inovatyvią grūdų priėmimo ir saugojimo įrangą, kuri leis ūkiui būti ekonomiškai gyvybingesniu, konkurencingu.
ŠALČ-LEADER-3A-D-3-3-2018 / NMA 42VS-PV-18-1-06691-PR001
Projektas: Ūkininko ūkio produkcijos kokybės gerinimas
Pareiškėjas: Anton Bandalevič
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 90 000,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Butrimonių sen. Kaštonų g. 16
Terminai: nuo 2019-07-29 iki 2020-03-31
Tikslas: Stiprinti ūkio konkurencingumą, padidinti veiklos pajamas, kartu sumažinant produkcijos gamybos savikainos sąnaudas kartu pagerinant darbo sąlygas.
ŠALČ-LEADER-3A-D-3-4-2018
Projektas: Žemės ūkio veiklos plėtra
Pareiškėjas: Kamal Zulfijev
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 82 648,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Gerviškių sen., Didžiųjų Sėlų k.
Terminai: nuo 2021-04-20 iki 2021-09-30
Tikslas: Vystyti ūkyje aplinką, tausojantį žemės ūkio produkcijos gamybos būdą-beariminę žemdirbystės technologiją, prisidedant prie tvarkios plėtros ir klimato kaitos švelninimo, sukuriant tam reikalingą ūkio materialinę-techninę bazę, atitinkančia ES reikalavimus, bei didinti ūkio ekonominį gyvybingumą.
ŠALČ-LEADER-3A-D-7-5-2020/ NMA 42VS-PV-20-1-10506-PR001
Projektas: Šalčininkų rajono ūkininkų bendruomenės stiprinimas
Pareiškėjas: Šalčininkų rajono žemdirbių asociacija
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 2 769,16 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Gerviškių sen., Didžiųjų Sėlų k.
Terminai: nuo 2018-01-24 iki 2018-11-30
Tikslas: Skatinti viso Šalčininkų rajono ūkininkų bendruomenės ir partnerių tarpusavio bendradarbiavimą,ugdyti socialinį, kultūrinį, pilietinį kaimo gyventojų potencialą tarpusavio supratimą. 
ŠALČ-LEADER-6B-KS-1-3-2018
Projektas: Tradicinė XXX jubiliejinė sporto šventė Baltojoje Vokėje
Pareiškėjas: Baltosios Vokės krašto bendruomenės centras
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 5 900,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Baltoji Vokė, A. Mickevičiaus g.1
Terminai: nuo 2018-01-24 iki 2018-11-30
Tikslas: Propaguoti sveiką gyvenseną ir aktyvų bei turiningą laisvalaikį visai bendruomenei, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui, kuris yra visuomenės ateitis. Projektu siekiama skatinti jaunimo fizinę veiklą, kuri apima emocinę ir psichinę, judėjimo ir pažinimo sritis, ugdo ne tik judesių kultūrą, bet ir savarankiškumą, kūrybiškumą, pilietiškumą.
ŠALČ-LEADER-6B-KS-1-2-2018
Projektas: Tradicijų kaleidoskopas III
Pareiškėjas: Butrimonių bendruomenės centras
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 6 000,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Butrimonių sen., Butrimonių k.
Terminai: nuo 2020-10-01 iki 2021-12-31
Tikslas: Ugdyti socialinį, kultūrinį, pilietinį kaimo gyventojų potencialą, skatinant kaimo gyventojų interesus atstovaujančių organizacijų bendradarbiavimą.
ŠALČ-LEADER-6B-KS-6-1-2020
Projektas: Vienybė per kultūrą sportą, pažinimą Dieveniškių bendruomenės renginių ciklas
Pareiškėjas: Dieveniškių bendruomenės centras
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 5 501,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Dieveniškių sen.
Terminai: nuo 2021-05-20 iki 2021-12-31
Tikslas: Bendradarbiaujant Dieveniškių bendruomenės centrui, vietos savivaldai, kultūros ir švietimo įstaigoms organizuoti renginius, kurie skatintų Dieveniškių seniūnijos gyventojų iniciatyvas, būrimąsi bendrų kultūrinių ir socialinių renginių metu.
ŠALČ-LEADER-6B-KS-6-5-2020
Projektas: Tradicinis XXXI tarptautinis bėgimas Baltoji Vokė-Rūdninkai-Baltoji Vokė 
Pareiškėjas: Baltosios Vokės krašto bendruomenės centras
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 5 000,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Baltosios Vokės sen., Baltoji Vokė, Vilniaus g. 8
Terminai: nuo 2020-06-17 iki 2021-07-15
Tikslas: Propaguoti sveiką gyvenseną ir aktyvų bei turiningą laisvalaikį visai bendruomenei, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui, kuris yra visuomenės ateitis. Projektu siekiama skatinti jaunimo fizinę veiklą, kuri apima emocinę ir psichinę, judėjimo ir pažinimo sritis, ugdo ne tik judesių kultūrą, bet ir savarankiškumą, kūrybiškumą, pilietiškumą.
ŠALČ-LEADER-6B-J-6-2-2020 / NMA 42VS-PV-20-1-01615-PR001
Projektas: Jonių šventė-tradicijų puoselėjimas suartina kartas
Pareiškėjas: Šalčininkų rajono Kalesninkų bendruomenės centras
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 3 368,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Kalesninkų sen., Didžiųjų Zubiškių k.
Terminai: nuo 2021-06-01 iki 2021-08-30
Tikslas: Ugdyti jaunosios kartos tautinę savimonę, skatinanti domėjimąsi savo tauto etninės kultūros paveldu, skiepyti meilę ir pagarbą tradicijoms.
ŠALČ-LEADER-6B-J-6-4-2020 / NMA 42VS-PV-20-1-01619-PR001
Projektas: Turgelių laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams II etapas
Pareiškėjas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 140 000,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Turgelių sen., Turgelių k., Akmenynės g. 1
Terminai: nuo 2018-12-13 iki 2019-06-30
Tikslas: Sukurti palankią aplinką Turgelių kaimo bendruomenės socialinės, kultūrinės veiklos plėtrai, suremontuojant kaimo laisvalaikio salės pastatą.
ŠALČ-LEADER-6B-I-2-2-2018
Projektas: Jančiūnų laisvalaikio salės pastato pritaikymas kaimo bendruomenės veiklai
Pareiškėjas: Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 140 000,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Butrimonių sen., Jančiūnų k., Mokyklos g. 23
Terminai: nuo 2019-12-20 iki 2022-03-31
Tikslas: Sukurti kultūriškai savitą ir socialiai patrauklią aplinką Jančiūnų kaimo bendruomenės socialinės, kultūrinės veiklos plėtrai, suremontuojant kaimo laisvalaikio salės pastatą. 
ŠALČ-LEADER-6B-I-4-1-2018
Projektas: Eišiškių krašto bendruomenės „Eikšys“ ekonominės veiklos skatinimas, sprendžiant kaimo gyventojų darbinio užimtumo problemas bei didinant socialinių paslaugų įvairovę
Pareiškėjas: Eišiškių krašto bendruomenė „Eikšys“
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 99 995,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Eišiškių sen., Eišiškės, Ąžuolų g. 3 
Terminai: nuo 2021-05-30 iki 2022-09-12
Tikslas: Eišiškių krašto bendruomenės „Eikšys“ maitinimo paslaugų teikimo veiklos skatinimas, siekiant kaimo gyventojų darbinio užimtumo bei socialinių paslaugų įvairovės. 
ŠALČ-LEADER-6B-D-7-8-2020 / NMA 42VS-PV-20-1-10783-PR001
Projektas: MB „Mama food“ restorano Baltojoje Vokėje įkūrimas
Pareiškėjas: MB "Mama Food"
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 31 999,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Baltosios Vokės sen., Baltoji Vokė, Vilniaus g. 12
Terminai: nuo 2021-06-30 iki 2022-06-30
Tikslas: Kurti naują šiuolaikišką ir konkurencingą maitinimo paslaugų verslą.
ŠALČ-LEADER-6A-D-7-7-2020 / NMA 42VS-PV-20-1-11096-PR001
Projektas: Poilsio ir pramogų erdvės Tetėnų kaime įkūrimas
Pareiškėjas: Diana Agata Polubenko
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 30 022,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Pabarės sen., Tetėnų k., Šilo g. 10
Terminai: nuo 2021-04-30 iki 2022-06-30
Tikslas: Kurti poilsio ir pramogų erdvę Tėtėnų kaime bei sudaryti galimybę naudotis mobiliomis paslaugomis.
ŠALČ-LEADER-6A-D-7-7-2020 / NMA 42VS-PV-20-1-11096-PR001
Projektas: UAB Valaneta įmonės veiklos plėtra
Pareiškėjas: UAB Valaneta
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 99 992,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Zavišonys, Pramonės g. 2
Terminai: nuo 2020-10-02 iki 2022-08-31
Tikslas: Išplėsti UAB Valaneta veiklą. Prie esamos veiklos norima pridėti dar vieną veiklą, o būtent transporto priemonių remonto. Suremontavus turimas patalpas ir pritaikius jas krovininių transporto priemonių remonto darbams bus sukurta modernią krovininių automobilių aptarnavimo bazė. Projektu siekiama užpildyti tuščią nišą, o būtent sunkvežimių remonto paslaugas. 
ŠALČ-LEADER-6A-D-5-10-2019 / NMA 42VS-PV-19-1-12402-PR001
Projektas:  UAB Divorsa verslo plėtra Milvydų kaime
Pareiškėjas: UAB Divorsa
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 100 000,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Šalčininkų sen., Milvydų k., Lydos g. 106
Terminai: nuo 2019-12-06 iki 2022-09-30
Tikslas: Išplėsti UAB Divorsa veiklą. Prie esamo verslo veiklos pridėti variklinių transporto priemonių  techninės priežiūros ir  remonto veiklą, sukuriant modernią transporto priemonių techninės priežiūros ir aptarnavimo bazę Milvydų kaime.
ŠALČ-LEADER-6A-D-3-1-2018 / NMA 42VS-PV-18-1-06693-PR001
Projektas:  UAB Kristika verslo plėtra
Pareiškėjas: UAB Kristika
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 97 282,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav.,Eišiškių m., Gegužės a. 3
Terminai: nuo 2019-12-06 iki 2022-07-31
Tikslas: Praplėsti įmonės veiklą, įkuriant pramogų zoną nuosavose patalpose.
ŠALČ-LEADER-3A-D-3-2-2018 
Projektas: Baltosios Vokės krašto bendruomenės centro pastato atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams tenkinti
Pareiškėjas: Baltosios Vokės krašto bendruomenės centras
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 13 9851,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Baltoji Vokė, A. Mickevičiaus g. 1  
Terminai: nuo 2019-05-16 iki 2022-05-13
Tikslas: Sutvarkyti pastatą, įrengiant salę, kuri būtų skirta konferencijoms, susitikimams, susirinkimams, seminarams, kultūrinėms veikloms vykdyti, atliktų dienos centro funkciją, taip pat bus įrengiamos patalpos, kuriose bus teikiamos apgyendinimo paslaugos, norint padėti visos seniūnijos ir socialinės rizikos šeimoms. 
ŠALČ-LEADER-6B-I-2-1-2018
Projektas: Lauko erdvės įrengimas jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimui 
Pareiškėjas: Eišiškių bendruomenės centras
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 34 496,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r., sav. Eišiškių sen., Eišiškės, Ąžuolų g.3
Terminai: nuo 2021-03-03 iki 2021-11-30
Tikslas: Viešosios erdvės jaunimui įrengimas, t.y. lauko treniruoklių aikštelės įrengimas su poilsio zona, žymiai prisidės prie jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimo, mažins miesto ir kaimo atotrūkį, skatins jaunimą likti gyventi kaime, mažins jaunimo išvykimą iš kaimo,  jauniems žmonėms bus kuriama patraukli gyventi aplinka. 
ŠALČ-LEADER-6B-JI-7-4-2020 / NMA 42VS-PV-20-1-10802-PR001
Projektas: "Tabariškės kaip nutapytas" - Veiklos erdvės kūrimas
Pareiškėjas: Tabariškių kaimo bendruomenės centras
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 22 298,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Turgelių sen., Tabariškių k., Merkio g. 8
Terminai: nuo 2021-07-16 iki 2022-05-31
Tikslas: Aktyviai įtraukiant jaunimą į socialinį, kultūrinį bendruomenės gyvenimą, ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą tarp tautų, suteikti kiekvienam į projekto veiklas įsitraukiančiam dalyviui ar vykdytojui įvairių kompetencijų, kurios bus naudingos gyvenime ir planuojant ateitį. Taip pat siekiama jaunimui sudaryti sąlygas turiningai ir sveikai praleisti savo laisvalaikį.
ŠALČ-LEADER-6B-JI-7-2-2020 / NMA 42VS-PV-20-1-10803-PR001
Projektas: UAB Investyba statybų darbai
Pareiškėjas: UAB Investyba
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 47 862,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų raj. sav., Šalčininkų sen., Šalčininkėliai, Krantinės g. 17
Terminai: nuo 2022-09-06 iki 2022-11-10
Tikslas: Projektu siekiama plėsti pelningą ir inovatyvią statybų veiklą, padidinant teikiamų paslaugų spektrą. Ketinama teikti statybos baigimo ir apdailos paslaugas, sukuriant papildomai ne mažiau kaip 2 darbo vietas bei įsigyjant nuosavą įrangą veiklos vykdymui.
ŠALČ-EURI-6A-D-9-2-2022 / NMA 42VS-PV-21-1-03418-PR001
Projektas: Šalčininkėlių krašto bendruomenės centro ekonominės veiklos skatinimas, sprendžiant kaimo gyventojų darbinio užimtumo problemas bei didinant kaimo gyventojų darbinio užimtumo problemas, bei didinant socialinių paslaugų įvairovę
Pareiškėjas: Šalčininkėlių krašto bendruomenės centras
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 99 978,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Šalčininkų sen., Šalčininkėlių k., Mokyklos g. 9
Terminai: nuo 2020-09-02
Tikslas: Šalčininkėlių krašto bendruomenės centro maitinimo paslaugų teikimo veiklos skatinimas, siekiant kaimo gyventojų darbinio užimtumo, bei socialinių paslaugų įvairovės. 
ŠALČ-LEADER-6B-D-5-7-2019 / NMA 42VS-PV-19-1-12401-PR001
Projektas: MB Skardesta verslo plėtra įsigyjant inovatyvią įrangą
Pareiškėjas: MB Skardesta
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 48 262,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Tartoko k., Sodų g. 23
Terminai: nuo 2022-09-19
Tikslas: Organizuoti stogų dengimo ir skardos lankstymo, pjaustymo paslaugų teikimą Šalčininkuose, Šalčininkų rajone ir visoje Lietuvos teritorijoje.
ŠALČ-LEADER-6A-D-10-8-2022 / NMA 42VS-PV-22-1-03577-PR001
Projektas: Keliaukim, pramogaukim, draugaukim ir stiprinkime sveikatą
Pareiškėjas: Butrimonių bendruomenės centras
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 5 685,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav, Butrimonių sen., Butrimonių k., Rakliškių g. 10
Terminai: nuo 2022-10-26
Tikslas: Stiprinti Butrimonių kaimo bendruomenės veiklą, skatinant įvairaus amžiaus grupių ir socialinių sluoksnių vietos gyventojų bendruomeniškumą, aktyvumą, saviraišką, motyvaciją bei kaimo bendruomenių bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi.
ŠALČ-LEADER-6B-KS-10-5-2022 / NMA 42VS-PV-22-1-03502-PR001
Projektas: Eišiškių krašto bendruomenės "Eikšys" aktyvaus poilsio gerinimas
Pareiškėjas: Eišiškių krašto bendruomenė "Eikšys"
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 6 187,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Eišiškių sen., Eišiškės, Varėnos pl. 8
Terminai: nuo 2022-10-26
Tikslas: Burti bendruomenės narius aktyviam poilsiui organizuojant išvykas.
ŠALČ-LEADER-6B-KS-10-3-2022 / NMA 42VS-PV-22-1-03506-PR001
Projektas: Šeimos šventė Eišiškėse
Pareiškėjas: Eišiškių bendruomenės centras
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 6 710,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų raj. sav., Eišiškių sen., Eišiškių m., Ąžuolų g. 3
Terminai: nuo 2022-10-26
Tikslas: Stiprinti ir ugdyti Eišiškių gyventojų socialinį, kultūrinį potencialą ir bendruomeniškumą vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų tarpe įtraukiant socialiai pažeidžiamų grupių atstovus į organizuojamą šventę.
ŠALČ-LEADER-6B-KS-10-4-2022 / NMA 42VS-PV-22-1-03504-PR001
Projektas: Atrask ir pažink Lietuvą
Pareiškėjas: Šalčininkų rajono Kalesninkų bendruomenės centras
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 4 083,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų raj. sa., Kalesninkų sen., Kalesninkų k., Jono Pauliaus II g. 17A
Terminai: nuo 2022-10-26
Tikslas: Organizuoti pažintines išvykas po Lietuvą. Suburti seniūnijos gyventojus ir bendruomenės narius (nuo jaunimo iki senjorų) bendram tikslui – prasmingo, aktyvaus laisvalaikio praleidimui bei savo ,,mažos tėvynės“ pažinimui. Ugdyti pažintinį smalsumą, suvokimą, supratimą, analizavimą. 
ŠALČ-LEADER-6B-KS-10-15-2022 / NMA 42VS-PV-22-1-03596-PR001
Projektas: Sveikos gyvensenos - aktyvaus poilsio skatinimas
Pareiškėjas: Poškonių bendruomenės centras
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 4 787,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų raj. sav., Poškonių sen., Poškonių k., Mokyklos g. 7
Terminai: nuo 2022-10-26
Tikslas: Suorganizuoti Poškonių bendruomenės socialiai pažeidžiamiems grupių gyventojams kelionę – ekskursiją sveikos gyvensenos – aktyvaus poilsio skatinimo tikslais.
ŠALČ-LEADER-6B-J-10-7-2022 / NMA 42VS-PV-22-1-03505-PR001
Projektas: Viktorijos Bandalevič kraštovaizdžio tvarkymo paslaugos
Pareiškėjas: Viktorija Bandalevič
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų
Paramos suma: 47 805,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Šalčininkų sen., Sangėliškių k., Koplyčios g. 18
Terminai: nuo 2023-01-03
Tikslas: Pradėti naują kraštovaizdžio tvarkymo verslą, siūlant naujas paslaugas ir įdarbinant papildomus darbuotojus. 
ŠALČ-LEADER-6A-D-10-12-2022 / NMA 42VS-PV-22-1-03578-PR001
Projektas: Šalčininkų rajono šaškių ir šachmatų klubo atidarymas ir klubo renginių – turnyrų pravedimas
Pareiškėjas: Eišiškių sporto draugija, asociacija
Tikslas: tenkinti jaunimo pažinimo, saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, sistemingai plečiant jų šaškių ir šachmatų srities žinias. Stiprinti jaunimo gebėjimus ir įgūdžius suteikiant jiems dalykinių kompetencijų ir galimybių realizuoti save per klubo veiklas.
Paramos suma: 3980,75 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Mokyklos g. 7, Matuizų k., Kalesninkų sen. Šalčininkų raj.
Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: ŠALS-LEADER-6B-J-11-10-2023
Projektas: „Keliaujame ir stipriname sveikatą prie jūros“
Tikslas: stiprinti Dainavos kaimo bendruomenės veiklą, skatinant įvairaus amžiaus grupių ir socialinių sluoksnių vietos gyventojų bendruomeniškumą, aktyvumą bei kaimo bendruomenių bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi.
Pareiškėjas: Dainavos bendruomenės centras.
Partneriai: Asociacija Pabarės bendruomenės centras, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija.
Paramos suma: 5906.64 Eur
Terminai: 2023 m. liepos 2 – 4 d.
Vietos projekto Nr.: ŠALČ-LEADER-6B-KS-11-5-2023
Įgyvendintas pagal: VPS priemonė „Parama bendruomenių socialinės partnerystės iniciatyvoms“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1
Projektas: G. Masian ūkio modernizavimas ir plėtra
Pareiškėjas: Gžegož Masian
Tikslas: Ūkio veiklos plėtra didinant regiono žemės, žemės ūkio ir kt. paslaugų pasiūlą bei konkurencingumą
Paramos suma: 475000,00
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. Poškonių sen. Poškonių k., Gaujos g. 8
Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: ŠALČ-LEADER-3A-D-10-6-2022/42VS-PV-22-1-03507-PR001
Projektas: Švari energija
Pareiškėjas: Erik Počobut
Tikslas: Modernizuoti kaimo turizmo sodybą ir išnaudoti turimą potencialą
Paramos suma: 48499,00
Projekto įgyvendinimo vieta: Kalesninkų sen., Didžiųjų Zubiškių k., V. Stanevičiaus g. 15 ir 15 b
Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: ŠAlČ-LEADER-6A-D-10-12-2022
Projektas: UAB Investyba įmonės plėtra
Pareiškėjas: UAB Investyba
Tikslas: Plėsti pelningą ir inovatyvią statybų veiklą, šiuo atveju statybviečių paruošimo bei statinių nugriovimo, sukurti ne mažiau kaip dvi naujas darbo vietas bei įsigyti nuosavą įrangą veiklos vykdymui.
Paramos suma: 48 499,00
Projekto įgyvendinimo vieta: Krantinės g. 17, Šalčininkėliai, Šalčininkų sen., Šalčininkų raj.
Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: ŠALČ-LEADER-6A-D-11-1-2022
Projektas: KS statybviečių paruošimas
Pareiškėjas: Kornelija Sabuk
Tikslas: Įkurti naują , pelningą ir inovatyvią veiklą (statybviečių paruošimo bei statinių nugriovimo), sukurti nemažiau kaip 2 darbo vietas bei įsigyti nuosavą įrangą veiklos vykdymui.
Paramos suma: 48 499,00
Projekto įgyvendinimo vieta: Vilniaus g. 67, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų raj.
Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: ŠALČ-LEADER-6A-D-11-6-2023

 

 

 

 

 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti