Paieška

 

Įgyvendinti vietos projektai

Projektas: MB "Sadelija" verslo pradžia Gudakampio kaime
Pareiškėjas: MB Sadelija
Paramos suma: 27165,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav. Butrimonių sen., Gudakampio km, Jaunystės g 2
Terminai: nuo 2020-07-30 iki 2020-11-30
Tikslas: pradėti ne žemės ūkio veiklą Gudakampio kaime Butrimonių sen., Šalčininkų rajone. Projekto vykdytojas 2019-08-30 įsteigė MB „Sadeliją“ parengė verslo planą, planuoja įgyvendinti projektą kurio metu  įsigyti traktorių su priekaba, modernią šienavimo ir kelių valymo įrangą.
ŠALČ-LEADER-6A-D-5-2-2019/ 42VS-PV-19-1-12384-PR001
Projektas: UAB Revoneta "Modernus autoservisas"
Pareiškėjas: UAB Revoneta
Paramos suma: 32000,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Tartokas, Sodų g.23
Terminai: nuo 2020-08-21 iki 2021-06-30
Tikslas: sukurti modernų servisą, kuris teiks kokybišką aptarnavimą šiai dienai esamiems rajone automobiliams. 
ŠALČ-LEADER-6A-D-5-2-2019/42VS-PV-19-1-12400-PR001
Projektas: UAB Euroja - Verslo plėtra
Pareiškėjas: UAB Euroja
Paramos suma: 99141,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Sodų g 23, Tartoko k., Šalčininkų r. sav.
Terminai: nuo 2021-04-30 iki 2021-10-28
Tikslas: kurti naujus ne žemės ūkio verslus ir didinti esamų verslų ekonominį gyvybingumą, kurti naujas ir išlaikyti esamas darbo vietas kaime. Gerinti gyvenimo kokybę kaime ir didinti socialinę įtrauktį, kuriant naujas darbo vietas bei užtikrinti papildomus pajamų šaltinius.
ŠALČ-LEADER-6A-D-5-9-2019/ NMA 42VS-PV-19-1-12406-PR001
Projektas: UAB "Alsanta" teikiamų paslaugų inovacijų diegimas
Pareiškėjas: UAB Alsanta
Paramos suma: 44345,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Bažnyčios g 14, Butrimonių k., Butrimonių sen., Šalčininkų r. sav.
Terminai: nuo 2020-07-02 iki 2021-07-31
Tikslas: skatinti naujas verslo inovacijas Butrimonių seniūnijoje, didinant vykdomo UAB „Alsanta“ verslo ekonominį gyvybingumą, skatinti produktų inovacijų diegimą, kurti naujas ir išlaikyti esamas darbo vietas kaime.
ŠALČ-LEADER-6A-D-5-8-2019/ 42VS-PV-19-1-12385-PR001 
Projektas: UAB Investyba statybviečių paruošimas
Pareiškėjas: UAB Investyba
Paramos suma: 47000,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Krantinės g 17, Šalčininkėlių k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.
Terminai: nuo 2021-08-17 iki 2021-12-21
Tikslas: projektu siekiama įkurti naują pelningą ir inovatyvią – statybviečių paruošimo bei statinių nugriovimo-  veiklą, sukurti ne mažiau kaip 1,1 darbo vietą  bei įsigyti nuosavą įrangą veiklai vykdyti.
ŠALČ-LEADER-6A-D-8-1-2021
Projektas: Ūkio modernizavimas
Pareiškėjas: Andžej Kulevičius
Paramos suma: 90000,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r., Šalčininkų sen., Naujakiemio k., Jaunystės g. 58
Terminai: nuo 2019-09-09 iki 2020-08-18
Tikslas: įdiegti inovatyvią grūdų priėmimo ir saugojimo įrangąč, kuri leis ūkiui būti ekonomiškai gyvybingesniu, konkurencingu.
ŠALČ-LEADER-3A-D-3-3-2018/42VS-PV-18-1-06691-PR001
Projektas: Ūkininko ūkio produkcijos kokybės gerinimas
Pareiškėjas: Anton Bandalevič
Paramos suma: 90000,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Butrimonių sen. Kaštonų g. 16
Terminai: nuo 2019-07-29 iki 2020-03-31
Tikslas: stiprinti ūkio konkurencingumą, padidinti veiklos pajamas, kartu sumažinant produkcijos gamybos savikainos sąnaudas kartu pagerinant darbo sąlygas.
ŠALČ-LEADER-3A-D-3-4-2018
Projektas: Žemės ūkio veiklos plėtra
Pareiškėjas: Kamal Zulfijev
Paramos suma: 82648,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Didžiųjų Sėlų k., Gerviškių sen., Šalčininkų r. sav.
Terminai: nuo 2021-04-20 iki 2021-09-30
Tikslas: vystyti ūkyje aplinką, tausojantį žemės ūkio produkcijos gamybos būdą- beariminę žemdirbystės technologiją, prisidedant prie tvarkios plėtros ir klimato kaitos švelninimo, sukuriant tam reikalingą ūkio materialinę-techninę bazę, atitinkančia ES reikalavimus, bei didinti ūkio ekonominį gyvybingumą.
ŠALČ-LEADER-3A-D-7-5-2020 (NMA 42VS-PV-20-1-10506-PR001)
Projektas: "Šalčininkų rajono ūkininkų bendruomenės stiprinimas"
Pareiškėjas: Šalčininkų rajono žemdirbių asociacija
Paramos suma: 2769,16 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Gerviškių sen., Didžiųjų Sėlų k.
Terminai: nuo 2018-01-24 iki 2018-11-30
Tikslas: skatinti viso Šalčininkų rajono ūkininkų bendruomenės ir partnerių tarpusavio bendradarbiavimą,ugdyti socialinį, kultūrinį, pilietinį kaimo gyventojų potencialą tarpusavio supratimą. 
ŠALČ-LEADER-6B-KS-1-3-2018
Projektas: Tradicinė XXX jubiliejinė sporto šventė Baltojoje Vokėje
Pareiškėjas: Baltosios Vokės krašto bendruomenės centras
Paramos suma: 5900,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta:  A. Mickevičiaus g.1, Baltoji Vokė, Šalčininkų r. sav.
Terminai: nuo 2018-01-24 iki 2018-11-30
Tikslas: propaguoti sveiką gyvenseną ir aktyvų bei turiningą laisvalaikį visai bendruomenei, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui, kuris yra visuomenės ateitis. Projektu siekiama skatinti jaunimo fizinę veiklą, kuri apima emocinę ir psichinę, judėjimo ir pažinimo sritis, ugdo ne tik judesių kultūrą, bet ir savarankiškumą, kūrybiškumą, pilietiškumą.
ŠALČ-LEADER-6B-KS-1-2-2018
Projektas: Tradicijų kaleidoskopas III
Pareiškėjas: Butrimonių bendruomenės centras
Paramos suma: 6000,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Butrimonių seniūnija, Butrimonių k.
Terminai: nuo 2020-10-01 iki 2021-12-31
Tikslas: ugdyti socialinį, kultūrinį, pilietinį kaimo gyventojų potencialą, skatinant kaimo gyventojų interesus atstovaujančių organizacijų bendradarbiavimą.
ŠALČ-LEADER-6B-KS-6-1-2020
Projektas:  "Vienybė per kultūrą sportą, pažinimą Dieveniškių bendruomenės renginių ciklas"
Pareiškėjas: Dieveniškių bendruomenės centras
Paramos suma: 
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Dieveniškių seniūnija
Terminai: 
Tikslas:bendradarbiaujant Dieveniškių bendruomenės centrui, vietos savivaldai, kultūros ir švietimo įstaigoms organizuoti renginius, kurie skatintų Dieveniškių seniūnijos gyventojų iniciatyvas, būrimąsi bendrų kultūrinių ir socialinių renginių metu.
ŠALČ-LEADER-6B-KS-6-5-2020
Projektas: Tradicinis XXXI tarptautinis bėgimas Baltoji Vokė-Rūdninkai-Baltoji Vokė 
Pareiškėjas: Baltosios Vokės krašto bendruomenės centras
Paramos suma: 5000,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Baltosios Vokės seniūnija, Baltoji Vokė, Vilniaus g. 8
Terminai: nuo 2020-06-17 iki 2021-07-15
Tikslas: propaguoti sveiką gyvenseną ir aktyvų bei turiningą laisvalaikį visai bendruomenei, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui, kuris yra visuomenės ateitis. Projektu siekiama skatinti jaunimo fizinę veiklą, kuri apima emocinę ir psichinę, judėjimo ir pažinimo sritis, ugdo ne tik judesių kultūrą, bet ir savarankiškumą, kūrybiškumą, pilietiškumą.
ŠALČ-LEADER-6B-J-6-2-2020/  NMA 42VS-PV-20-1-01615-PR001
Projektas: Jonių šventė-tradicijų puoselėjimas suartina kartas
Pareiškėjas: Šalčininkų rajono Kalesninkų bendruomenės centras
Paramos suma: 3368,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Kalesninkų sen., Didžiųjų Zubiškių k.
Terminai: nuo 2021-06-01 iki 2021-08-30
Tikslas: ugdyti jaunosios kartos tautinę savimonę, skatinanti domėjimąsi savo tauto etninės kultūros paveldu, skiepyti meilę ir pagarbą tradicijoms.
ŠALČ-LEADER-6B-J-6-4-2020/ 42VS-PV-20-1-01619-PR001
Projektas: Turgelių laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams II etapas
Pareiškėjas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Paramos suma: 140000,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Šalčininkų r. sav., Turgelių sen., Turgelių k., Akmenynės g. 1
Terminai: nuo 2018-12-13 iki 2019-06-30
Tikslas: sukurti palankią aplinką Turgelių kaimo bendruomenės socialinės, kultūrinės veiklos plėtrai, suremontuojant kaimo laisvalaikio salės pastatą.
ŠALČ-LEADER-6B-I-2-2-2018
Projektas: Jančiūnų laisvalaikio salės pastato pritaikymas kaimo bendruomenės veiklai
Pareiškėjas: Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
Paramos suma: 140000,00 Eur
Projekto įgyvendinimo vieta: Jančiūnų laisvalaikio salė, Šalčininkų r. sav., Butrimonių sen., Jančiūnų k., Mokyklos g. 23
Terminai: nuo 2019-12-20
Tikslas: cukurti kultūriškai savitą ir socialiai patrauklią aplinką Jančiūnų kaimo bendruomenės socialinės, kultūrinės veiklos plėtrai, suremontuojant kaimo laisvalaikio salės pastatą. 
ŠALČ-LEADER-6B-I-4-1-2018

 

 

 

 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti